V2.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR HICONNECT

1. ALLMÄNT

HiConnect är en webbportal (hiconnect.hiab.com) där Hiab-kunder kan få tillgång till data och information om deras upp- kopplade utrustning, vilket gör det möjligt att öka produktiviteten, effektiviteten och säkerheten i deras verksamhet och den uppkopplade Hiab-utrustningen. Med stöd av HiConnect-portalen kan användare övervaka status, planera sin service mer effektivt och förbättra driften för varje enhet och operatör.

2. HICONNECTS EGENSKAPER

2.1. Account management

HIAB hanterar kundens användarkonton som skapas på kundens begäran. När registreringen är klar skickas ett e-postmeddelande till användaren så att användaren kan ändra lösenordet. Varje användare är kopplad till ett unikt kundkonto och till de enheter som är anslutna till samma kundkonto. HIAB ansvarar för hantering av kopplingarna mellan användare, kundkonto och uppkopplade enheter.

2.2. Använda portalen

Efter att ha ändrat lösenordet kan användaren logga in till hiconnect.hiab.com med hjälp av den e-postadress som angavs när användarkontot skapades och för lösenordet.

Portalen är indelad i fyra delar:

2.2.1. “Overview” (https://hiconnect.hiab.com/app)

Sektionen Overview fungerar som portalens startsida och används i huvudsak för att få en översikt över det aktuella läget. Användaren kan se hur många enheter som ligger efter med service, aktuella aviseringar och en lista med de senaste meddelandena för alla flottor.

2.2.2. Service (https://hiconnect.hiab.com/app/service)

I sektionen Service kan användaren kontrollera alla kommande servicebehov, uppdelat på de som ligger efter (servicedatum passerat) och som ska servas (servicedatum i framtiden). Denna sektion innehåller också en separat sida med en lista över all service som utförts på den uppkopplade utrustningen. Informationen kan variera beroende på vem som utförde servicen, och kan endast visas om utrustningen servades av en certifierad Hiab-servicetekniker.

2.2.3. Notifications (https://hiconnect.hiab.com/app/notifications)

I sektionen Notifications kan användaren få tillgång till varningsmeddelanden som utlöses av felaktig användning av den uppkopplade utrustningen. Detta innebär typiskt en situation där säkerheten var i fara eller som leder till en förlust av driftseffektivitet.

2.2.4. Operation (https://hiconnect.hiab.com/app/operation)

I sektionen Operation kan användaren analysera utrustningens prestandaindikatorer, såsom antal cykler, driftstid, lyftkapacitet som används, körtid, körsträcka med mera. Användaren kan också analysera utvecklingen av indika- torerna i grafer. Den här sektionen innehåller även en kartvy över flottan, som anger aktuell positionering, körda rutter och närliggande serviceplatser.

2.2.5. Settings

I sektionen Settings kan användaren hantera allmän information om företagskontot, ändra aviseringsinställningar, hantera maskininställningar och grupper samt konfigurera visuella indikatorer för de olika prestandaindikatorerna.