V2.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

BESKRIVELSE AV HICONNECT-TJENESTEN

1. GENERELT

HiConnect er en nettportal (hiconnect.hiab.com) for Hiab-kunder for å få tilgang til data og innsikt knyttet til deres tilkoblede utstyr og dermed forbedre virksomhetens og det tilkoblede Hiab-utstyrets produktivitet, effektivitet og sikkerhet. Med støtte fra HiConnect-portalen kan brukere overvåke status, planlegge service mer effektivt og forbedre driften for hver enhet og operatør.

2. EGENSKAPER VED HICONNECT

2.1. Kontoadministrasjon

Brukerkontoer hos kunden administreres av HIAB og opprettes på kundens anmodning. Når registreringen er fullført, sendes en e-post til brukeren, slik at denne kan endre passordet. Hver bruker er knyttet til en unik kundekonto og til enhetene som er koblet til den samme kundekontoen. HIAB administrerer koblingene mellom bruker, kundekonto og tilkoblede enheter.

2.2. Bruk av portalen

Når passordet er endret, kan brukeren logge seg på hiconnect.hiab.com ved hjelp av e-postadressen som brukes til brukeropprettelse og det brukerbestemte passordet.

Portalen er delt i 4 (fire) avsnitt:

2.2.1. Oversikt (https://hiconnect.hiab.com/app)

Dette avsnittet fungerer som startside i portalen og brukes hovedsakelig til å skaffe seg en oversikt over den aktuelle situasjonen. Brukeren kan se enheter hvor servicedatoen er passert, aktuelle varsler og en liste over de siste meldingene for hele flåten.

2.2.2. Service (https://hiconnect.hiab.com/app/service)

I dette avsnittet kan brukeren kontrollere alle forestående servicebehov, delt inn i service som allerede skulle ha vært utført (servicedato i fortiden) og service som skal utføres (servicedato i fremtiden). Dette avsnittet inneholder også en egen side med en liste over all service som er utført på det tilkoblede utstyret. Informasjonsnivået er variabelt, avhengig av hvem som utførte servicejobben, og kan bare vises hvis det var en sertifisert Hiab-servicetekniker som utførte service på utstyret.

2.2.3. Varsler (https://hiconnect.hiab.com/app/notifications)

I dette avsnittet har brukeren tilgang til varsler som utløses av at det tilkoblede utstyret brukes feil. Dette er typisk en situasjon hvor sikkerheten sto på spill, eller som førte til mindre effektiv drift.

2.2.4. Drift (https://hiconnect.hiab.com/app/operation)

I dette avsnittet kan brukeren analysere utstyrets ytelsesindikatorer, f.eks. antall sykluser, driftstid, benyttet løftekapasitet, kjøretid, kjørelengde m.m. Brukeren kan også analysere utviklingen av indikatorene i grafer. Dette avsnittet omfatter også en kartvisning av flåten, som innbefatter aktuell posisjonering, tilbakelagte strekninger og nærliggende servicesteder.

2.2.5. Innstillinger

I dette avsnittet kan brukeren administrere generell informasjon om selskapskontoen, redigere varselinnstillinger, administrere maskininnstillinger og -grupper og konfigurere visuelle indikatorer for de forskjellige ytelsesindikatorene.