V2.0
DE EN ES FI FR IT NL NO SV

HICONNECT-PALVELUN KUVAUS

1. YLEISTÄ

HiConnect on Hiabin asiakkaille suunnattu verkkoportaali (hiconnect.hiab.com), jonka kautta asiakkaat saavat dataa ja tietoa liitetyistä laitteistaan, joka vuorostaan mahdollistaa heidän liiketoimintansa ja palveluun yhdistettyjen Hiab-laitteiden tuottavuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamisen. HiConnect-portaalin käyttäjät voivat tarkkailla laitteidensa tilaa, suunnitella huollot tehokkaammin ja tehostaa jokaisen yksikön sekä käyttäjän toimintaa.

2. HICONNECTIN OMINAISUUDET

2.1 Käyttäjätilin hallinta

HIAB luo asiakkaan käyttäjätilit pyydettäessä ja hallinnoi niitä. Kun tili on rekisteröity, käyttäjälle lähetetään sähköposti, jonka kautta hän pääsee vaihtamaan tilin salasanan. Jokainen käyttäjä on yhdistetty yksilölliseen käyttäjätiliin ja siihen liitettyihin yksiköihin. HIAB hallinnoi käyttäjien, käyttäjätilien ja liitettyjen yksiköiden välisiä linkkejä.

2.2 Portaalin käyttö

Kun käyttäjä on vaihtanut salasanansa, hän voi kirjautua tililleen osoitteessa hiconnect.hiab.com käyttäjän perustamisen yhteydessä ilmoitetulla salasanalla ja käyttäjän itsensä asettamalla salasanalla.

Portaali jakautuu neljään osioon:

2.2.1. Overview (yleiskatsaus) (https://hiconnect.hiab.com/app)

Tämä osio on portaalin kotisivu, jolta saa yleiskatsauksen laitteiden senhetkisestä tilanteesta. Käyttäjä näkee, kuinka monen laitteen huolto on myöhässä, ajankohtaiset ilmoitukset ja luettelon ajoneuvokannan viimeisimmistä viesteistä.

2.2.2. Service (huollot) (https://hiconnect.hiab.com/app/service)

Huolto-osiosta käyttäjä voi tarkistaa tulevat huoltotarpeet jaettuina myöhässä oleviin (huollon päivämäärä menneisyydessä) ja tuleviin (huollon päivämäärä tulevaisuudessa) huoltoihin. Osio sisältää myös erillisen sivun kaikista liitetyille laitteille tehdyistä huolloista. Tietojen tarkkuus riippuu huollon tekijästä, ja vain valtuutettujen Hiab-huoltoedustajien tekemät huollot näkyvät sivulla.

2.2.3. Notifications (ilmoitukset) (https://hiconnect.hiab.com/app/notifications)

Notifications-osiossa käyttäjä näkee liitettyjen laitteiden virheellisen käytön aiheuttamat hälytysviestit. Ilmoitukset kosk- evat tyypillisesti turvallisuusriskejä tai toiminnan tehokkuuden heikentymistä.

2.2.4. Operation (https://hiconnect.hiab.com/app/operation)

Operation-osiossa käyttäjä voi tarkkailla laitteiden tehokkuuteen liittyviä tunnuslukuja, kuten syklien lukumäärää, käyttöaikaa, käytettyä nostokapasiteettia, ajoaikaa, ajomatkaa jne. Tunnuslukujen kehitys esitetään myös graafisesti. Osio sisältää myös karttanäkymän ajoneuvojen sijainneista, toteutuneista reiteistä ja lähellä olevista huoltopaikoista.

2.2.5. Settings (asetukset)

Settings-osioissa käyttäjä voi hallinnoida yrityksen tilin yleisiä tietoja, muokata ilmoitusasetuksia, hallinnoida laitteiden asetuksia ja ryhmiä sekä asettaa suorituskyvyn eri tunnusluvuille visuaalisia indikaattoreita.